TR | EN
Mezun Profilimiz

1. Doğum öncesi izlem (gebelik takibi) yapabilir.

2. Normal Doğum eylemini yönetebilir.

3. Doktorun olmadığı hallerde makat doğumları yaptırabilir.

4. Gerektiğinde epizyotomi uygulayabilir.  

5. Doğum sonrası annenin takibini yapabilir.

6. Yenidoğan bebeğin takibini ve bakımını yapabilir.

7. Anne ve yenidoğan bakımı ile ilgili danışmanlık ve eğitim hizmetlerini yürütebilir.

8. Acil durumlarda anne ve yenidoğan ile ilgili uygun girişimlerde bulunabilir.

9. Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmeti verebilir.

10. Temel sağlık hizmetleri kapsamında, bağışıklama ve 0-6 yaş çocuk bakım ve izlemi, bulaşıcı hastalık kontrol programlarında görev alır.

11. Kadın, aile ve toplum sağlığının yükseltilmesi ve korunması için ebelik uygulamaları ile karşılanabilecek gerekli eğitimi;  planlar, uygular, değerlendirir, gerektiğinde denetler ve yönetebilir.   

12. Ebelikle ilgili hastane yönetiminde görev alabilir.