TR | EN
Fakülte Yönetim Kurulu
Prof. Dr. F. Deniz SAYINER  (Dekan) 
Prof. Dr. Menderes TARCAN

Prof. Dr. Nebahat ÖZERDOĞAN

Prof. Dr. Elif GÜRSOY

Doç. Dr.  Gözde  YEŞİLAYDIN

Doç. Dr. Neşe ÇELİK

Dr. Öğr. Üyesi Semra EYİ