TR | EN
Dekanımızın Mesajı

     

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eskişehir Sağlık Yüksekokulu olarak kurulmuş olup, 2015 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüşmüştür. Kuruluşundan bu yana her aşamasında hizmet sunmaktan onur ve gurur duyduğum, temel odağı insan olan, alanında nitelikli, dinamik, özverili akademik ve idari kadroya sahip birlikte köklü bir geçmişe sahip bir fakültedir.

Uluslararası ve Türkiye’nin her yerinden gelen gençlere nitelikli bir eğitim vermek ve mesleki yönlerini güçlü kılmak üzere kaliteli bir eğitim sunmakta olan fakültemiz bünyesinde Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi bölümleri aktif olmak üzere Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Odyoloji, Perfüzyon bölümleri bulunmaktadır.  

Özellikle dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemi süreci ile sağlık hizmetlerinin daha fazla ön plana çıktığı son yıllarda fakültemiz sağlık hizmetlerine yönelik istihdam edilebilir, alanına özgü bilgi ve beceri kazanmış, özgüveni yüksek sağlık profesyonelleri yetiştirmektedir. Bununla birlikte fakültemiz, üniversitemizin temel misyon ve vizyonunu benimseyerek ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin, profesyonel bakış açısıyla problemlere çözüm üretebilen, etik değerlere, insan hakları ve onuruna saygılı, insan ve toplumun refahını gözeten, teknolojiyi kullanabilen, çağdaş, araştırmacı, yeniliklere açık, ekip çalışmasını benimsemiş mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Uluslararası düzeyde bilimsel yayınlar, projeler üreterek bilimsel katkı ile birlikte topluma yarar sağlayacak sorumluluk projeleri geliştirmek ve sunmak da hedeflerimiz arasındadır.

Mezunlarımızın ülkemiz sağlık sektörüne ve gelişimine güç vermesini temenni ederken, yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrencilerimiz için sağlık, huzur ve başarı ile geçmesini dilerim. Bu temennilerle fakültemiz faaliyetlerine katkı sağlayan akademik ve idari kadroda çalışan tüm mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım.

Sevgi ve saygılarımla

 

Prof. Dr. Fatma Deniz SAYINER

                    Dekan