TR | EN
Mezun Olabilmek için Gerekli Kriterler

Öğrencilerin bölümden mezun olabilmeleri için ESYO Gebelik programını başarı ile tamamlamakta birlikte, aşağıdaki kriterleri yerine getirmeleri gerekir.


•  En az 100 doğum öncesi muayene
•  En az 40 gebelik izlemi
•  40 normal spontan doğum yaptırma
•  1 veya 2 makat doğuma yardım
•  40 riskli gebe izlemi
•  40 doğum sonrası anne izlemi
•  40 yenidoğan izlemi
•  20 riskli yenidoğan izlemi