TR | EN
Mezun Olabilmek için Gerekli Kriterler

Öğrencilerin bölümden mezun olabilmeleri için ESYO Gebelik programını başarı ile tamamlamakta birlikte, aşağıdaki kriterleri yerine getirmeleri gerekir.

•  En az 100 doğum öncesi muayen

•  En az 40 gebelik izlem

•  40 normal spontan doğum yaptırma

•  1 veya 2 makat doğuma yardım

•  40 riskli gebe izlemi

•  40 doğum sonrası anne izlemi

•  40 yenidoğan izlemi

•  20 riskli yenidoğan izlemi