TR | EN
Mezun Profilimiz

1.   Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili gereksinimlerini belirleyebilir,

2.  Hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen gereksinimler çerçevesinde hemşirelik bakımını planlayabilir,

3.  Hemşirelik bakımını uygulayabilir,

4.  Hemşirelik bakımını denetleyebilir,

5.  Hemşirelik bakımını değerlendirebilir,

6.  Hasta ve sağlıklı bireyin sağlık alanı ile ilgili eğitim gereksinimini belirleyebilir,

7.  Belirlenen gereksinime uygun eğitim planı hazırlayabilir,

8.  Planlanan eğitimi uygulayabilir,

9.  Sonuçlarını değerlendirebilir,

10. Acil haller dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulayabilir,

11. Aile hekimliği uygulamasında yürürlüğe konulan mevzuattaki görevleri yapabilir

12. Hemşirelikle ilgili yönetim-idari görevlerinde çalışabilir.