TR | EN
İç Hastalıkları Hemşireliği Dersi Uygulama Stajı
5.07.2021
               2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında İç Hastalıkları Hemşireliği dersini almış ancak uygulama-stajını yapamamış öğrenciler Temmuz ve Ağustos 2021 tarihlerinde uygulama-stajlarını tamamlayacaklardır. İlgili konuda gerekli akademik  dökümanlar Anabilim Dalı öğretim elemanlarından temin edilecektir. Bilgilerinize